Yhteistyökumppaneille


SOMA-hankkeen yhteistyökumppanit ovat tärkeässä roolissa hankkeen toiminnan pariin ohjautumisessa. Hanke tarjoaa kumppaneilleen uudenlaisen tuen muodon, jota he voivat tarjota asiakkailleen ammatillisten palveluiden lisänä. Osallistuminen on vapaaehtoista. Toimintaan pääsee mukaan SOMA-hankkeen projektityöntekijöiden kautta. Yhteydenottaja voi olla nuori itse, viranomainen tai jokin muu toimija asiakkaan luvalla.