Tietoa hankkeesta


SOMA

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen

Vuodesta 2016 alkaen

 

SOMA-hanke on Kuopion-seudun nuorisoasunnot ry:n ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n vuosina 2016-2018 toteutettava yhteishanke. Jatkorahoitusta on myönnetty myös vuodelle 2019. Hanketta rahoittaa STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Hanke on osa valtakunnallista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa 2016-2019.

Hankkeessa kehitetään järjestölähtöinen toimintamalli, jolla tuetaan 18-29-vuotiaiden lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten arkista toimintakykyä. Toimintaa kehitetään erityisesti asumisen onnistumisen tueksi ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeen toiminta ei korvaa ammatillisia palveluita.

Lisäksi hankkeessa kehitetään tunnistamistyökalu asiakasohjauksen tueksi. Työkalun avulla halutaan helpottaa asunnottomaksi joutumisen riskissä olevien  nuorten tunnistamista jo varhaisessa vaiheessa.